Zakres usług.


W szczególności zajmujemy się następującymi sprawami:

 1. z zakresu prawa cywilnego:
  1. windykacja należności (przedsądowa, sądowa i komornicza);
  2. dochodzenie odszkodowań od sprawców szkód i zakładów ubezpieczeń;
  3. przygotowywanie projektów umów i oświadczeń, a także opiniowanie takich aktów;
 1. z zakresu prawa spółek:
  1. przygotowywanie projektów umów spółek (cywilnych i handlowych);
  2. przekształcenia spółek;
  3. prowadzenie postępowań rejestrowych (rejestracja spółek i zmian w KRS);
  4. przygotowywanie projektów uchwał organów spółek;
 1. z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego:
  1. przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości z opcją zawarcia układu lub likwidacji;
  2. prowadzenie postępowań układowych;
  3. obsługa postępowania upadłościowego (syndyka);
  4. zgłaszanie wierzytelności;
 1. z zakresu prawa zamówień publicznych:
  1. przygotowywanie i wnoszenie protestów;
  2. przygotowywanie i wnoszenie odwołań do Kolegium Arbitrów;
 1. z zakresu prawa pracy:
  1. a.przygotowywanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania i funduszu świadczeń socjalnych oraz zmian w tych regulaminach;
  2. sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad w sprawach związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, np. treść wypowiedzenia, czy rozwiązania umowy o pracę;
  3. reprezentowanie w sporach sądowych pracodawców i pracowników;
 1. z zakresu prawa sportowego:
  1. prowadzenie spraw przed organami związków sportowych, np. PZPN;
  2. doradztwo prawne na rzecz klubów sportowych i zawodników.

Powyższe wyliczenie jest jedynie przykładowe.

Nasza Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze dużej liczby procesów sądowych na rzecz jednego klienta, bowiem takich usług wymaga od nas obsługa prawna syndyków upadłości oraz umowa o współpracy podpisana z wrocławską Kancelarią w zakresie obsługi procesów sądowych jednego z funduszy sekurytyzacyjnych.

Wreszcie nie sposób nie wspomnieć o prowadzonych przez naszą Kancelarię sprawach odszkodowawczych, w których w imieniu naszych klientów udało się uzyskać szereg wyroków zasądzających od firm ubezpieczeniowych kwoty odszkodowań oraz zadośćuczynień.
Kancelaria nasza reprezentowała osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, które odbiły się szerokim echem w województwie warmińsko-mazurskim. Jako przykłady wskazać można, iż uzyskaliśmy zadośćuczynienia zgodne z oczekiwaniami klientów poszkodowanych w takich wypadkach jak:

 1. wypadek podczas Rajdu Agapit w Olsztynie w październiku 2003 roku;
 2. wypadek radiowozu policyjnego we wrześniu 2005 roku.


Ponadto uzyskiwaliśmy również dla naszych klientów odszkodowania wypadek w związku z wypadkami komunikacyjnymi (np. wypadek TIRa w dniu 5.10.2005r. na trasie Olsztyn – Dobre Miasto).

Stała obsługa firm – sprowadzająca się w szczególności do sporządzania, opiniowania oraz pomocy w negocjowaniu umów, prowadzenia spraw sądowych i przed organami administracyjnymi – zapewnia nam bogate i wciąż powiększające się doświadczenie. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i gotowi podejmować się nie tylko spraw „zwyczajnych”, bieżących, ale także trudnych i nietypowych.

Wyznacznikiem skali rozwoju naszej Kancelarii jest fakt, iż w związku z zaufaniem, jakim obdarzyli nas nasi klienci i osiągnięta skalą otrzymywanych zleceń, z początkiem stycznia 2008 roku Kancelaria zmieniła siedzibę, aby sprostać wzrostowi zatrudnienia – aby jeszcze bardziej zwiększyć efektywność naszej pracy i ułatwić kontakt z klientami. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż w chwili obecnej zatrudniamy dwóch prawników (w tym jednego aplikanta radcowskiego), współpracujemy blisko z kolejnymi aplikantami, i poszukujemy kolejnych pracowników.

Dutkowski i Jaworski Kancelaria Radców Prawnych, 10-402 Olsztyn, ul. Partyzantów 65/2, tel. (0-89) 527 06 03Radca Prawny Olsztyn - Projekt Artneo.pl Wykonanie stronyinternetowe.olsztyn.pl